skip to Main Content

Agenda ALV 17-01-2018 aanvang 19:30,

1. (0-5 min) Opening
2. (0-5 min) Ingekomen stukken
3. (10-15 min) Notulen vorige vergadering
4. (15-20 min) Jaarrekening 2016/2017
5. (15-20 min) Finale begroting 2017/2018 met voorstellen inzake verhoging contributies + mogelijke afkoop ledentaken
6. (15-20 min) Verslag algemene zaken: onder meer verslag Spark, update AAC clubhuis, etc.
7. (10-15 min) Verslag jeugd
8. (10-15 min) Verslag dames
9. (10-15 min) Verslag heren/TC
10. (5-10 min) SRPA
11. (5-10 min) NRCA
12. (10-15 min) Wvttk
13. Sluiting

Mocht u verhindert zijn dan ontvang ik graag een berichtgeving hiervan.
U kunt een ander lid machtiging om voor u te stemmen.

Wij hopen u aanstaande woensdag te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur.

Met vriendelijk groeten / Best regards,

Johan van Utrecht
Secretaris AAC-Rugby Amsterdam
secretaris@aacrugby.com

Back To Top