skip to Main Content

 

*BERICHT VOOR ALLE IRRITANTE BUREN, BETWETERIGE BROERS EN ZUSSEN EN ZEURENDE VRIENDEN DIE HET ALLEMAAL BETER WETEN! 9 SEPTEMBER IS HET FRIENDS AND FAMILY TOERNOOI BIJ AAC! *

AAC organiseert een Friends and Family day. Een toernooi waar iedereen die nog niet eerder gerugbyed heeft, kan proberen wat tackelen nou is, het gevoel van een try scoren en hoe lekker het biertje smaakt na de wedstrijd. Iedereen heeft wel eens van rugby gehoord maar wie durft het aan om deze dag de “stoute (rugby)schoenen” aan te trekken en mee te doen met ons toernooi!

Wie, wat, waar?
Het toernooi is vanaf 18 jaar. Zowel mannen als vrouwen! Dus ken jij een stoere vent of meid die het wel aan durft om mee te doen, geef ze op!

Als je het allemaal wel wat spannend vindt of je kan door andere redenen niet mee spelen? Geen probleem! Er staat voor de kleintjes een leuk springkussen en voor de ouderen een heerlijke bar. Want zonder mensen die je aanmoedigen is het scoren een stuk minder leuk. Daarnaast hebben we aan het eind van de dag, na de grote finale, een heerlijke barbecue.

Het toernooi is zoals gezegd op 9 september op rugby club AAC. Deze bevindt zich op de Bok de Korverweg 1 te Amsterdam. De spelers worden om 12.00 uur verwacht. Er zal een korte training zijn waarna het toernooi begint. Om 14.00 uur is de eerste wedstrijd dus hebben we de supporters hard nodig! Rond de klok van 19.00 uur zal de prijsuitreiking geweest zijn, al het vlees opgepeuzeld en heeft het bier rijkelijk gevloeid.

Voor rugby heb je een bitje nodig en voetbalschoenen is handig. Wij regelen shirts. Een korte broek en sokken moet je zelf meenemen. Elke speler betaald €15,-, dit is voor het bitje, een team jug en de barbeque. Kom je alleen barbecueën zijn de kosten €12,50.

In de hele maand augustus traint AAC elke dinsdag en donderdag van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. Dit is ook op de Bok de Korverweg 1 te Amsterdam. Elke training is de mogelijkheid om kosteloos mee te doen. Er is altijd een groepje van rugbyers die ook nog onervaren zijn. Altijd handig om wat regels te weten voordat je iemand keihard op je af ziet stormen met een bal in zijn handen. Als je mee komt trainen laat het dan even weten aan jouw contact bij de club. Dan weten we dat je komt!

Dus kom van die bank en schrijf je in!

— ENGLISH VERSION —

* MESSAGE FOR ALL ANNOYING NEIGHBOURS, STRONGER BROTHERS AND SISTERS AND SOFT FRIENDS WHO THINK THEY KNOW EVERYTHING BETTER! SEPTEMBER 9 IS THE FRIENDS AND FAMILY TOURNAMENT AT AAC! *

AAC organizes a Friends and Family day. A tournament where anyone who has not yet played rugby before, can try some tackling, enjoy the feeling of scoring a try and experience how tasty beer is after a tough game. Everyone has heard of rugby, but who dares to take the leap and join our tournament?

Who, what & where?
The tournament is for ages 18 and above. Both man and woman! So if you know a tough chick or guy who dares to join, sign them up!

If you find it too exciting or you can not play for any other reason… No problem! There will also be a nice bouncy castle for the little ones and a lovely bar (with beers) for the elderly and crippled. Because without people who cheer for you, scoring is a lot less fun. In addition, at the end of the day, after “La Grande Finale”, we have a delicious rugby-style barbecue.

The tournament is, as said on September 9, at AAC rugby club. This is located at the Bok de Korverweg 1 in Amsterdam. The participants are expected at noon. There will be a short training session to get to know rugby and after this session the tournament starts. At 14.00hrs the first teams play so we really need supporters! At 7:00 pm, the prizes will have been awarded, all the meat have been eaten and all the beers have been drunken.

Requirements: For rugby you need sturdy (football) shoes. We arrange shirts. You have to bring your own shorts and socks. Each player pays € 15, -, this includes a mouthguard, a team Jug and the barbeque. If you only want to join the barbecue, the costs are € 12.50.

Running up to the tournament, during the entire month of August, AAC trains every Tuesday and Thursday from 8 pm to about 9:30 pm (men) and 7:30 pm to about 9:00 pm (women). This is also on the Bok de Korverweg 1 in Amsterdam. Every training you have the opportunity to participate (free of charge) and get to know rugby a bit better. There is always a group of rugby players who are also less- or in-experienced.

Always good to know some off the rules before you see someone rushing at you with a rugby ball in his hands. If you come to the training please let us know and leave your contact information at the club/bar. Then we know you are coming!

So raise that lazy arse from the couch and sign up!

Back To Top