skip to Main Content

Nog wat achterstallige zaakjes (1):

Spelers & Speelsters van het jaar

Bij ieder nieuw jaar behoort een wedstrijd Oud tegen Jong en een nieuwjaarsreceptie. En op zo’n nieuwjaarsreceptie hoort een fraaie toespraak van de voorzitter en het uitreiken van een aantal welverdiende prijzen. Ik ben er zelf niet bij geweest, maar ik ben er meer dan zeker van dat dat allemaal ook dit jaar weer zal zijn gebeurd, zoals de protokollen voorschrijven.

Met name betreffende dat laatste, dat wil zeggen het toekennen en uitreiken van prijzen en eerbetoon, ben ik vrij zeker, temeer daar ons aller voorzitter mij een lijstje van gelukkigen heeft doen toekomen. En omdat ik onze voorzitter niet zie als het soort van persoon dat in een achterkamertje een weergaloos komplot in elkaar gaat zitten bekonkelen, moet ik er van uitgaan dat deze prijzen ook daadwerkelijk zijn uitgereikt.

Turf van het jaar 2011

Ilja van Linge

Benjamin van het jaar 2011

ons hele Benjamins team

Mini van het jaar 2011

Justin van Overmeire

Cub van het jaar 2011

Martijn Korterik

Junior van het jaar 2011

Duncan van Overmeire

Colt van het jaar 2011

Mitchell Stoffels

Meest beloftevolle speler van het jaar 2011

Paolo Mirani

Speler van het jaar 2011

Steven Duijvenstein

Meest beloftevolle speelster van het jaar 2011

Lynn Mager

Speelster van het jaar 2011

Nienke Reupert

En natuurlijk:

AAC’er van het jaar 2011

Sascha Werlich

Back To Top