skip to Main Content

Geachte leden, Leden van verdiensten en Ereleden,

Hierbij wil het bestuur jullie van harte uitnodigen voor de ALV op donderdag 21 maart om 18:30 uur. 
Locatie:

AAC Rugby  Sportpark De Eendracht  Bok de Korverweg 6a  1067 HR Amsterdam 

AAC Rugby 

Sportpark De Eendracht 

Bok de Korverweg 6a 

1067 HR Amsterdam 

Back To Top