skip to Main Content

Oud-bestuurslid van AAC-Atletiek en Oud Voorzitter AAC-Rugby
‘’Bram van Steveninck’’ overleden.

De AAC-Bestuursleden hoorden hiervan tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering van
Rugby Nederland welke plaatsvond op 31-03-2021.

Via, via, hoorden andere AAC-leden, dat Bram verleden jaar op 20-11-2020 is overleden.
Het is dus al enige tijd geleden. Maar, daar Bram in het verleden zeer veel verdienstelijk
werk heeft verricht, voel ik mij geroepen enige woorden aan hem te wijden.

Bram geboren in 1931 werd lid van de Amsterdamse Atletiek Club in 1950. Het was al snel
duidelijk dat hij, net als Jan van Lunteren en Henk Knoop na al dat trainen op de
atletiekbaan, geen Nederlandse of Wereldrecords zou breken. En in 1952 stapte hij dan ook
over naar de Rugby-afdeling van de Amsterdamse Atletiek Club. Daar speelde hij als fitte
jongeman al snel in het 1 ste XV-team en het 7’s-Team. In 1954 en 1955 won hij met dit team
de van Broekhuizen-beker en de Bechet-beker en in 1955 de Nationale Sevens. In 1954 was
zijn eerste functie AAC-Materiaal-Beheerder.

Met deze successen in zijn koffer vertrok/emigreerde hij, met echtgenote Loes, naar een ver
land (ik dacht Canada), Bram bleef altijd belangstelling tonen in het ‘’wel en wee’’ van AAC-
Rugby. Werd o.a. lid van de Amsterdamse Rugby Sociëteit ‘’ Club van Honderd’’. (Dit
betekende in 1959, 100 gulden betalen voor het 1 ste AAC-Clubhuis dat geopend werd in
1964.)

In 1969 keerde Bram weer langs het AAC-rugby-veld terug, maar niet als rugbyspeler.

In 1970 werd hij lid van de AAC-Rugby-Sevens-Commissie welke de Nationale Sevens
organiseerde.
In de periode 1970/1971 was hij AAC-Jeugdbegeleider en AAC-Wedstrijdsecretaris en in
1978 AAC-Wedstrijd-Secretaris-Buitenland.

Na een goed gesprek met Toon Bogers werd Bram in 1972 tot 1977 Voorzitter van de AAC-
Rugby-Commissie. Daardoor zat hij automatisch in het Hoofdbestuur van de Amsterdamse
Atletiek Club.

1972 Lid Sevens Commissie Algemene zaken
1972 Coördinator Amsterdam Sevens
1976 Coördinator Busdienst Amsterdam Sevens
1978 Wedstrijdleiding Amsterdam Sevens
1978 Financiën Amsterdam Sevens

1985 Penningmeester Amsterdam Sevens
Een van zijn grootste prestaties was de aankoop/regelen van de lichtinstallatie rond het veld
voor het AAC-Clubhuis in 1972 en in 1975 het 2 de rugbyveld.

Van 1975 tot 1981 en van 1982 tot 1996 was hij Voorzitter van het Rugby District ‘’Noord-
Holland’’. (Co Staneke was het van 1981/1982)

Ook voor Rugby Nederland (toen NRB, Nederlandse Rugby Bond) heeft hij zijn sporen
verdiend. Hij was onvermoeibaar.
1975-1981 NRB-Arbitrage Tucht Commissie
1984-1985 NRB-Penningmeester a.i.
1985-1985 NRB Secretaris
1986-1987 NRB-Vice-Voorzitter
1987-1987 NRB-Voorzitter a.i.
1988-1990 NRB-Voorzitter

Ander NRB-functies waar hij zeer veel plezier aan beleefde waren:
1972-1977 NRB Leider Nationale Junioren Competitie
1982-1986 NRB Manager Heren-NL-XV-team en Heren-NL-7’s-team

Als laatste hoogstandje was hij betrokken bij het gezamenlijk Rugby Stadion van AAC,
Ascrum en RN in 2005-2006 als Penningmeester/Secretaris van het NRCA (Nationaal Rugby
Centrum Amsterdam).

Voor al zijn inspanningen kreeg hij dan ook vele onderscheidingen en bossen veren.
In 1985 kreeg hij van RC Hilversum de ‘’Prestatie PUL’’.
En op 01-10-1990 het Erelidmaatschap van Rugby Nederland en op dezelfde dag
kreeg hij ook nog de hoogste onderscheiding van de FIRA-AER: ‘’Médaille Mérite D’ore’’.

Na zoveel huldeblijken zagen wij Bram niet meer zo vaak langs de Rugbyvelden aan de Bok
de Korverweg. In deze periode verlieten een aantal prominente rugbyspelers AAC-Rugby
waaronder Don Maddon, Walter van Dalen o.a., zij verhuisden naar NFC waar ook Bram
dichtbij woonde. Daarna werd Bram ook nog eens ernstig ziek. Hij herstelde, maar het
spreken bleef een blijvend probleem waar hij overigens bijzonder goed mee om ging.

Bram was een bescheiden persoonlijkheid die niet graag op de voorgrond trad. Een van de
laatste keren dat hij zich bij AAC liet zien was tijdens het 75-jarig bestaan in 2005, dat wij
vierden in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam. Aanzitten aan het diner wilde hij niet. Gelukkig
wilde hij wel op de foto met alle elf toen nog in levenseinde AAC-Rugby-Voorzitters.

Velen zullen zich afvragen, was Bram geen AAC-Lid van Verdienste of Erelid? Deze vraag
stelde ik mijzelf ook en begon, door de Corona epidemie gedreven, een onderzoek vanaf
1914 tot 2020.
Over een benoeming van Bram is in het AAC-Archief niets te vinden en ook bij navraag onder
de oud AAC-voorzitters en leden had niemand er helaas ‘’een blijvende herinnerring aan’’.
(Zoals dat tegenwoordig mag heten.)

En ik stel dan ook voor, aan het huidige AAC-Bestuur en leden, om op de eerstkomende ALV
(Algemene Leden Vergadering) nogmaals hun waardering uit te spreken over alles dat Bram
voor AAC-Rugby, het Amsterdam Sevens Toernooi nu SRPA (Stichting Rugby Promotie
Amsterdam) en Rugby Nederland heeft gedaan en op welke wijze wij hem in de toekomst
zullen blijven gedenken.

Pieter Tolsma

Back To Top