skip to Main Content

Dutch

Klik op deze afbeelding voor Nederlands.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in (alle velden met een * zijn verplichte velden)en druk op stuur. Hij zal dan door de administratie beoordeeld en geactiveerd worden. Er is een pasfoto/selfie nodig. Deze graag via mail (scan) versturen naar wedstrijdsecretaris@aacrugby.com o.v.m je naam.
Door uw inschrijving te bevestigingen verklaart u kennis te hebben genomen van het privacybeleid van AAC Rugby.

English

Click this for English.

Fill in the form as completely as possible (All fields with a * are required fields) and press stuur. It will then be reviewed by the Administration and activated. Please read the automatic response, as there may be extra steps if you are a player from abroad. We need a passport photo/selfie. Please send this via mail (scan) to wedstrijdsecretaris@aacrugby.com please mention your name.
By clicking Send you agree to the privacy policy of AAC Rugby

Contributies voor het Seizoen 2021/2022
Contribution prices for Season 2021/2022

Soort lidm leeftijd Bedrag Info
Gup < 6 € 110,00 (dit is incl.€ 19,00 RN contr.)
Turf 6 – 8 € 137,50 (dit is incl.€ 19,00 RN contr.)
Benjamin 9 – 10 € 165,00 (dit is incl.€ 19,00 RN contr.)
Mini 11 – 12 € 165,00 (dit is incl.€ 24,00 RN contr.)
CUB 13 – 14 € 198,00 (dit is incl.€ 24,00 RN contr.)
Junior 15 – 16 € 198,00 (dit is incl.€ 30,00 RN contr.)
Colt 17 – 19 € 220,00 (dit is incl.€ 51,00 RN contr.)
Colt/Senior ***** € 255,00 (dit is incl.€ 55,00 RN contr.)
Senior 21 – 39 € 325,00 (dit is incl.€ 69,00 RN contr.)
Veteraan * 40 en ouder € 255,00 (dit is incl.€ 69,00 RN contr.)
Social Rugby € 100,00 (dit is incl.€ 20,00 RN contr.)
AAC niet spelend lid ** € 100,00
Donateur *** € 73,00
Lid van Verdienste € –
Erelid € –
RN Recreant **** € 160,00 (dit is incl.€ 35,00 RN contr.)
RN niet spelend lid € 20,00

* Als een speler op zijn 35ste verjaardag 10 jaar of langer lid van aac-rugby
is wordt hij of zij als veteraan beschouwd.

** Een niet spelend lid is een volwaardig lid met stemrecht, in tegenstelling
tot een donateur

*** Een donateur betaald minimaal 73 Euro.
Uiteraard is een hogere bijdrage van harte welkom!

**** Een RN recreant krijgt een spelerskaart, deze spelerskaart geeft het
recht tot het spelen van 6 competitie wedstrijden.

***** Colt/Senior is het lidmaatschap ter overbrugging van jeugd naar senioren.

– Bij langdurig blessure (lange deel of gehele seizoen) dat je niet kan spelen ben je dit verplicht te melden bij de secretaris.
– Bij langdurig blessure kan op beoordeling van het bestuur een deel van het club contributie worden gecrediteerd exclusief het deel bestemd voor de bond.
– Zijinstromers gedurende het seizoen hoeven maar een deel van het club contributie te betalen, inclusief het volledige deel bestemd voor de bond. Contributie is naar rato te verdelen over een periode van 10 maanden.
– Lidmaatschap opzeggen of wijziging voor het opvolgende seizoen dient te worden aangegeven bij de secretaris voor sluitingsdatum 31 mei van het lopende seizoen. Als dit niet tijdig gebeurt dan kunnen de bondscontributie kosten worden verhaald op de lid.
– Als een lid een status wijziging van Recreant naar Basis lid laat uitvoeren gedurende het seizoen dan is de lid verplicht om het volledige bedrag van het basis lidmaatschap te betalen.

Back To Top