skip to Main Content

Historie van AAC

Er was eens een wereld die nog niet wist wat een computer was, waar Nederlandsch met “sch” werd gesproken en de maan nog gewoon van kaas was. In die wereld, op een mooie dag in 1930, besloot een tweetal leden van de Amsterdamsche Athletiek Club, H. Bohlmeijer & T. Wijch, om ook rugby te gaan spelen. In Nederland was rugby voor die tijd een exclusieve studentensport geweest, gedragen door de Delftsche Studenten Rugby-Club. Dat alles zou vanaf die dag gaan veranderen. Op 1 oktober 1931 wordt de eerste wedstrijd gespeeld; onder aanvoering van captain Puck van der Heyden wordt met 14-18 verloren van A.R.V.C.

Na deze goede start zou het a snel alleen maar opwaarts gaan met AAC Rugby. In 1940 wordt het eerste landskampioenschap behaald (er zouden nog 10 landstitels volgen en daar zal het niet bij blijven!)).

Gedurende de oorlogsjaren is het rugby op sterven na dood, maar na de bevrijding herrijst de sport weer. Al in 1946 wordt er een bezoek gebracht aan Liverpool om onze bevrijders te bedanken. Al ver voordat er in regeringskamers wordt gedacht over een Europa zonder grenzen, wordt door AAC grenzeloos gerugbyd in heel Europa (zowel voor als achter het IJzeren Gordijn). Met veel plezier worden onze buitenlandse vrienden op hun beurt verwelkomd in Amsterdam.

Samen met het rugby in Nederland groeit ook AAC. Sinds 1984 niet alleen door mannen, maar ook door vrouwen. En zeker niet onverdienstelijk. AAC ontwikkelt zich tot een hofleverancier van internationals en de dames weten zich een plaats te veroveren in de top van het vaderlandse damesrugby. Al meermalen wordt er beslag gelegd op de 7s-titel en het kampioenschap van Ameland. Uiteindelijk worden zij ook 4x op rij kampioenschap van Nederland.

Niet alleen in 15-tal rugby weet AAC zich te onderscheiden in 1953 legt de vereniging beslag op het allereerste Nederlandse 7s kampioenschap (een stunt die vervolgens nog 14 keer zal worden herhaald). Het was dan ook niet meer dan logisch dat in 1972 het eerste Internationale AAC SevensToernooi wordt georganiseerd. Een toernooi dat sinds die tijd alleen maar groter en mooier is geworden. Ik denk dat Bohlmeijer & Wijch zich veel voorstelden toen zij in 1930 de eerste stappen naar AAC Rugby zetten.

AAC Rugby is de oudste en belangrijkste rugbyvereniging van Amsterdam.
AAC teams spelen op alle nivo’s in Nederland (heren, dames , veteranen & jeugd ).
Voor iedere rugbyliefhebber is er plaats bij AAC Rugby.
History of AAC

There was a world before the computer, where Dutch was spoken with a ‘sh’ (ask a friendly Nederlander to explain) and for all we knew the moon really was made of cheese. In that world on a beautiful day in 1930, two members of the Amsterdam Athletics Club, H. Bohlmeijer and T. Wijch, decided to give rugby a go. In the Netherlands at that time, rugby was an elite student sport led by the Delft Student Rugby Club. From that day forward, all that began to change.

On 1st October 1931, AAC played their first match, led by captain Puck van der Heyden. They just lost to ARVC, 14-18. After this, AAC just went from strength to strength. In 1940, the club claimed its first national championship (a further 10 national titles would follow, but sadly this could not go on forever).

During the Second World War, rugby took a back seat. After liberation, the sport was quickly reintroduced. In 1946, the club’s very first ‘tour’ to Liverpool took place thanks to the liberators. And long before any governments had the idea of a borderless Europe, AAC was rugbying all over the continent (both before and after the Iron Curtain), happily returning the favor by regularly welcoming foreign friends to Amsterdam.

All the while rugby, not only at AAC but also within the whole of the Netherlands, was growing. By 1984, women were also playing. Today, AAC boasts a ladies team that regularly feeds the international representative squads in both Sevens and 15s rugby. The AAC ladies compete in various international tournaments at the highest level. They have claimed the infamous Ameland beach rugby title, as well holding the Dutch national championship for four consecutive years, from 2008-2012.

Rugby Sevens has been an important part of the AAC setup since 1953, when the club took responsibility for hosting the very first Dutch Sevens championship (which it hosted for 14 years). It was only logical that AAC would then also host the Netherlands’ first international Sevens tournament, the Amsterdam Sevens. It has run since 1973 and still runs to this day (something that Bohlmeijer and Wijch surely could never have imagined they might inspire all those years ago).

AAC is the oldest and most important rugby union in Amsterdam. AAC teams play at every level within the Netherlands (men’s, women’s, veteran’s and youth). There is a place for every kind of rugby fan at AAC and always will be.

Back To Top