skip to Main Content

Komende dinsdag is het weer tijd voor de ALV. ALV’s zijn fantastisch. Ik zal meteen toegeven dat ik ze ook wel eens mis, maar niets is zo mooi als het feit dat je in een land als Nederland werkelijk overal in mee mag beslissen. Het enige wat je hoeft te doen is langskomen en je mond open trekken. Er is werkelijk geen enkele mogelijkheid waarop jouw mening niet gehoord kan worden. Als je wel eens bij jezelf denkt dat “ze” het weer lopen te verklootviolen, dan moet je altijd even bij jezelf denken dat jij diegene bent die er niets tegen heeft ingebracht toen je de kans had.

Dat geldt werkelijk overal en nog ergens. Heb je ideeën over politiek; wordt lid van een partij en nodig jezelf uit voor de vergaderingen. Heb je een mening over je werk: wordt lid van een vakbond en ga naar de vergaderingen. Heb je een mening over je buurt; ga naar de buurtvergaderingen. Heb je een mening over… Ik hoop dat het idee een beetje duidelijk is.

Zo werkt het ook bij AAC Rugby. Heb je een mening over iets dat ook maar enigszins te maken heeft met rugby; kom naar de ALV en praat mee. Heb je een briljant idee om het rugby in Nederland enorm vooruit te helpen voor weinig; ga naar de ALV van AAC Rugby en dien een voorstel in waarin het bestuur wordt opgedragen om jouw idee in te brengen op de AV van de NRB. Heb jij een nog beter idee om het rugby in Europa naar hoogten te brengen waarbij vergeleken de schuldenlast van Griekenland een fooitje lijkt; ga naar de ALV en draag het bestuur op een voorstel in te dienen om de NRB op te dragen jouw idee in te brengen bij de FIRA. Heb je een…

Kortom: ALV’s zijn top!

Zoals gezegd is de eerstvolgende mogelijkheid die je hebt om de wereld van jouw wijsheid te doen genieten komende dinsdag om 20.00 uur in ons clubhuis.

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken / Afmeldingen

3. Vaststellen notulen vorige ALV 08-07-2010

4. Jaarverslag van het Bestuur

5. Verslag van de Technische Commissie (Heren / Dames / Jeugd)

6. Verslag S.R.P.A.

7. Verslag N.R.C.A.

8. Jaarcijfers 2009-2010

9. Begroting 2011-2012

10. Voorstel afkoop Bardienst

11. Voorstel verhoging bierprijs

12. Rondvraag

Back To Top