skip to Main Content

Beste leden van AAC en andere,

Vanochtend is het bestuur van AAC Rugby het bericht toegekomen dat na een lang ziek bed en een oneerlijke strijd Peter van der Horn op een leeftijd van 48 is overleden.

Peter is de huidige secretaris van de Stichting SRPA (organisatie Amsterdam 7s) & natuurlijk een lid van AAC.

Peter heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot de spindocter van de Amsterdam 7s.
Onder zijn hartstochtelijke inzet en denkwijze groeide het toernooi uit tot een meer geprofessionaliseerd toernooi.

Hij haalde het beste naar boven bij vrijwilligers en stak al zijn ziel en zaligheid in de organisatie van de Amsterdam 7s.

Peter is naast dit alles ook de vader van Timothy (oud jeugdspeler AAC) en de broer van Mike van der Horn de penningmeester van het SRPA.

Wij als club zullen Peter gedenken voor alles wat hij ons heeft nagelaten en denken aan zijn strijd.
De strijd die wij leveren op het veld dit weekend zal in gedachte zijn van Peter en zijn nabestaande.

——
Dear members of AAC and others,

This morning the board of AAC Rugby received the news that after a long illness and an unfair fight Peter van der Horn died at the very young age of 48.

Peter is the current secretary of the SRPA Foundation (organization Amsterdam 7s) and of course a member of AAC.

Peter has in recent years developed into the spindocter of the Amsterdam 7s.
Under his passionate dedication and thinking, the tournament grew into a more professional tournament.

He brought out the best with volunteers and put all his soul and bliss in the organization of the Amsterdam 7s.

Peter is next to this all also the father of Timothy (former youth player AAC) and the brother of Mike van der Horn the treasurer of the SRPA.

As a club, we will remember Peter for all he has left us and think of his fight.
The battle that we are making on the field this weekend will be in the mind of Peter and his next of kin.

Back To Top