skip to Main Content

Best clubleden,

Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club efficiënter te gaan besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat wil het bestuur graag verbeteren.

Daarom zal vanaf komend seizoen de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
– ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.
– ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat AAC Rugby recente en juiste gegevens van jullie heeft -> mutaties doorgeven aan secretaris@aacrugby.com ).
– De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komen jullie op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunnen jullie jullie factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunnen jullie ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen.
– De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig. Een deel van jullie persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en jullie als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).
– Jullie als clubleden kunnen erop vertrouwen dat jullie gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect is te vinden op
https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.

NB: deze methode van contributie inning zal daadwerkelijk starten na de Algemene Leden Vergadering (ALV) van AAC Rugby, die medio augustus aanstaande zal worden gehouden.

Wanneer jullie vragen hebben over bovenstaande neem dan contact op met mij (de penningmeester) (penningmeester@aacrugby.com, +31622569863).

Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik jullie graag naar de website www.clubcollect.com.

Namens het bestuur van AAC Rugby,

Johan Iemhoff
Penningmeester AAC Rugby
penningmeester@aacrugby.com
+31622569863

Back To Top