skip to Main Content

Piet Tolsma is op 30 juni 2012 tijdens de ALV van de NRB benoemd tot erelid van de Nederlandse Rugby Bond.

Dit is de reactie van Leo Bogers daarop:

Piet was toen hij nog rugbyde. Het is Pieter sinds hij een knorrige oude man is geworden. Maar het is wel onze knorrige oude man en we feliciteren hem van harte met zijn van harte gegunde Erelidmaatschap van de NRB, oladiejee

Back To Top