skip to Main Content

Vele handen, maken licht werk.

Het mooiste rugby festijn in Europa, gaat er weer aankomen: De Amsterdam Rugby Sevens!
Ons eigen toernooi!
Ieder jaar genieten we weer van de gezelligheid en de ambiance van het plein met de tenten, de verschillende bier tappunten en kijken we vanaf mooi ingerichte tribunes naar spannende en sensationele wedstrijden.
Ieder jaar wordt daarbij ook weer gedacht aan de inwendige – en uitwendige mens.
Verschillende eettentjes en afdoende „plasserettes” zorgen er voor, dat het inderdaad een geweldig feest kan worden.

opbouw1

Echter het sponsordorp en alle overige faciliteiten, komen niet zo maar uit de lucht vallen.
Ieder jaar vraagt het een goede organisatie, om alles te krijgen, zoals het hoort.
Gerco Stoffels (Coördinator) en vele vrijwilligers, hebben dat met bloed, zweet en tranen, de afgelopen jaren prima voor elkaar gekregen.
Echter, het vraagt wel steeds meer tijd (gezien de verdergaande uitbreiding en professionalisering van het toernooi) en dus ook meer mankracht.
En bij dat laatste, wringt hem nog wel eens de schoen.
Vandaar dat we je bij deze oproepen, om ook een steentje bij het vele werk dat er ligt, te gaan bijdragen.
Ja, het is werk; maar weet dat er ook veel lol wordt gemaakt en het ook een prima gelegenheid is, om andere leden van je vereniging beter te leren kennen.

En neen, je hoeft niet de hele week te komen.
Een ochtend, middag of een dag, is al geweldig.
Met name, bij het leggen van de houten vloer van het horeca plein.
Dan zijn het vaak alleen de echte die-hards, die er zijn.

Derhalve:
Wees ook zo’n die-hard (lees; een AAC’er!) en help je eigen toernooi wederom tot een succes te maken!

Gerco Stoffels of Arnold Michel geven je graag verdere informatie, dus spreek ze aan!
Alvast bedankt en we zien uit naar je positieve reactie, immers; vele handen…..

Commissie Amsterdam Rugby Sevens.
HM.

opbouw3

Many hands make light work.

The best rugby festival in Europe is about to return: The Amsterdam Rugby Sevens! Our own tournament!
Every year we enjoy the festiveness and the ambiance of the square with the tents, the different beer taps and we look from the nicely decorated stands to spectacular and exciting matches
Also, every year we think of the inner- and outer person. Several eating stands enough more than enough toilets make sure, that indeed, it is one big festivity.

However, the sponsor village and all other facilities don’t fall from the sky and drop on it’s place. Every year it takes a good functioning organisation to get everything done as it is supposed to happen. Gerco Stoffels (coordinator) and many other volunteers have realised this the last couple of years with sheer with blood, sweat and tears. However, each year it take more time (due to further going expansion and professionalising of the tournament) and therefore requires more manpower.
And specifically this last point is where problems occur.
Therefor this request to you all, to contribute, so not only a small group have to do all the work. Many hands make light work!
Yes, it is work; but know that you will have a lot of joy during these days, a lot of laughter and a perfect occasion to get to know other members of AAC Rugby.

And no, you don’t have to show up the entire week.
A morning, afternoon or a day would already be amazing
Especially when we start laying the wooden floor for the Heineken square
Than we see that is often only the real die-hards that show up and help.

Therefor:
Also be a die-hard (read; a AAC’er) and help your own tournament to make it a success once again!

Gerco Stoffels or Arnold Michel are more than welcome to give you more information, so don’t hesitate to speak to them!
Many thanks in regards and we are looking forward to your positive reaction.

Commission Amsterdam Rugby Sevens.
HM.

opbouw2

Back To Top